Figghiu

Figghiu, tu va currennu
e mmenzu a li to passi
scansi la vuci mia
e chidda di to matri.
Figghiu, tu curri forti
jennu luntan’i mia,
luntanu ri to matri,
ca c’hai lu ciatu ‘n coddu
pi lu duluri anticu.
Figghiu tu va fujennu
p’un sentiri li grida
d’un cori squartariatu.
Tenit’arrassu, figghiu.
Curri, ti ricu, curri
e nun pinsar’a mmia,
curri pi la to vita
ch’è megghiu di la mia.
Figghiu, tu si me patri
picchì m’insign’u beni
di la fujuta provida
e di la dignità.
Figghiu, ti po firmari
figghiu, tu si crisciutu
po nesciri ra tana,
ora nun chianciu cchiù.
Figghiu, tu si me figghiu
pi tia vogghiu murìri
pi ddariti ddà forza
cunn’aiu trovatu mai.
Figghiu, fatti taliari
veni tra li me vrazza
lu cielu è cchiù latinu,
tu non tradiri mai.
 
 
Pietro Cosentino
Palermo
 
 

La poesia “Figghiu” ha partecipato all’edizione 2014 del Premio Letterario  “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”, classificandosi al SECONDO POSTO della sezione “Poesia a tema libero in Vernacolo”.

spacer

Leave a reply