SULU

Pensu chi l’omu sulu è sfurtunatu
picchì ‘unn’avennu nudda compagnia
è comu un pastureddu a la campia
senz’essiri di nuddu cunfurtatu.

Sulu mi sentu comu ‘n-puvireddu
e ‘un pozzu li me’ peni cunfidari,
cu è chi mi li po’ cunsidirari
si ogn’amicu è un corpu di cuteddu?

Forsi s’avissi na picciotta bruna
chi mi vulissi un scunfinatu beni
m’alliggirissi tutti sti gran peni
e poi mi li guarissi ad una ad una.

E puru ‘n-mezzu a tutti sti svinturi
mi tocca essiri privu d’un surrisu,
chiddu chi manna l’arma ‘n-paradisu,
chiddu chi sana tutti li duluri!

_____

Torna all’indice delle poesie………………..Torna all’indice della sezione dedicata a V. Licata

Leave a reply