C’E’ PIRMISSU?

C’è pirmissu signori littirati?
Critici scuncicusi, c’è pirmissu?
Trasu scantusu e cuntu li pidati
vui siti surdi e iu trasu lu stissu,
siddu m’aviti a dari vastunati
eccu li spaddi, ma nun m’ammazzati.

Datimi na fortissima lizioni
ma cu criteriu e un pocu di coscienza;
si la me’ musa è senza convinzioni –
picchì manca sensu e di spirienza –
dicitimillu ccà, davanti a mia
ed iu mi spartu cu la poesia

Si ci truvati un pocu di saimi
‘un lu diciti, no, davanti a mia:
di sti tempi lu scriviri pi rimi
è diventata na vera mania
Ogni tintu gnuranti analfabeta
Scrivi, e si senti essiri pueta.

Iu un sugnu pueta: siddu scrissi
sti quattro versi nun tantu salati.
Vi lu giuru chi nuddu mi lu dissi:
foru sti lochi Siculi ncantati,
stu celu, cu stu nostru azzurru mari,
mi ficiru pueta divintari!

_____

Torna all’indice delle poesie………………..Torna all’indice della sezione dedicata a V. Licata

Leave a reply